• GOLDLINE
  • CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

   Công ty TNHH SX TM & DV

   ĐẠI TAM LONG

  •  
   Trang chủ
  •  
   Ngôn ngữ

  Chính sách chất lượng

 • ĐẠI TAM LONG – CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU, UY TÍN TẠO PHỒN VINH

  Bắt đầu phải là tính trung thực - Công Ty TNHH SX TM Và DV Đại Tam Long quyết không giao cho khách hàng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu như đã thoả thuận với khách hàng.

  Biện pháp cơ bản của chúng tôi :

  • Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000. Một chi tiết bị lỗi phải có một người, hoặc bộ phận nào đó chịu trách nhiệm.
  • Phổ biến chiến lược phát triển, và mục tiêu kinh tế từng giai đoạn của Công ty cho toàn thể cán bộ công nhân viên.
  • Kỹ luật lao động được đặt lên hàng đầu.
  • Thường xuyên đào tạo và đạo tạo lại cán bộ công nhân viên trong đơn vị.
  • Phát huy trí tuệ tập thể, cập nhật thông tin, tăng cường máy móc, thiết bị đúng chức năng.
  • Biểu dương và khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực.
  • Gìn giữ và phát huy truyền thống đoàn kết vốn có của Công ty.

  Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên trong Công ty để phát huy cao hơn nữa trí tuệ tập thể phục vụ cho mục đích chất lượng của Công ty.

  TOP
  0977 756 567